Media komen en gaan

De llias van Homerus en het Oude testament zijn tastbare bewijzen dat je met boeken heel goed geschiedenis kunt schrijven. Duizenden jaren oud zijn ze nog immer tastbaar én leesbaar en maken ze op heel veel mensen indruk.

Nieuwe media zijn daarentegen veel vluchtiger. Een 100-jarig jubileum dat op video is geregistreerd, zal weinig meer bekeken worden. Omdat iedereen afscheid heeft genomen van de videospeler. Zo zijn er meer voorbeelden te bedenken van (bedrijfs)historisch belangrijke registraties die verloren zijn gegaan of zullen gaan, omdat het medium vervangen is door een nieuwere versie.

Het gedrukte boek zal altijd blijven bestaan. Via Augmented Reality-zoals toevoeging van een QR code - kan een brug gemaakt worden naar nieuwe
media. Via smartphone, tablet, laptop of desktop kan zo interactieve communicatie tot stand worden gebracht.

Ook dat is de eenvoud en kracht van Hollandse Roem.

BEKIJK DE BROCHURE

Zegt een beeld meer dan duizend woorden? Dan is het de hoogste tijd om onze brochure “ De rode draad in een sterk (merk) verhaal” aan te vragen en te bekijken. Spreekt het aan? Dan maken we graag een afspraak.

MEER RESULTAAT?
LAAT MIJ MEEDENKEN

Herbert de Jong
-> stuur e-mail
-> t. +31 (0)72 576 19 70

BEKIJK DE BROCHURE

Zegt een beeld meer dan duizend woorden? Dan is het de hoogste tijd om onze brochure “ De rode draad in een sterk (merk) verhaal” aan te vragen en te bekijken. Spreekt het aan? Dan maken we graag een afspraak. KLIK HIER

MEER RESULTAAT?
LAAT ONS MEEDENKEN

Herbert de Jong
-> stuur e-mail
-> +31 (0)72 576 19 70